KURS DOSKONALĄCY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO. WARSZAWA

ELE USAL – Varsovia

Opis

Kurs przygotowujący do nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego. Kurs opracowany przez Escuelas de Lengua Española de la Universidad de Salamanca. Absolwenci kursu posiadają umiejętności i narzędzia niezbędne do samodzielnego nauczania języka hiszpańskiego. Kurs został opracowany zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kurs umożliwia uczącemu się poznać wszystkie niezbędne narzędzia niezbędne do samodzielnej pracy w sali lekcyjnej z osobami pragnącymi poznać język hiszpański. Na zajęcia składa się część teoretyczna i część praktyczna, która jest uzupełnieniem i rozwinięciem teoretycznej części zajęć. Tematy zajęć (istnieje możliwość zapisania się tylko na wybrane moduły zajęć):

  1. Podstawowe zagadnienia metodologiczne konieczne do nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego.
  2. Nauczanie struktur gramatycznych w języku hiszpańskim zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
  3. Nauczanie struktur semantycznych i leksykalnych w języku hiszpańskim.
  4. Ocenianie kompetencji językowych. Egzaminy potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego: DELE, SIELE i USALesPro.
  5. Nauczanie struktur fonetyczno-fonologicznych języka hiszpańskiego.
  6. Wskazówki dydaktyczne i pedagogiczne przydatne podczas nauczania języka hiszpańskiego.
  7. Nauczanie kompetencji społeczno-kulturowych w trakcie poznawania języka hiszpańskiego.
  8. Umiejętności komunikacyjne w trakcie nauczania języka hiszpańskiego.
  9. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych podczas nauczania języka hiszpańskiego.
  10. Nauczanie języka hiszpańskiego uczniów z Chin.

luty-czerwiec / październik-styczeń
Cena
5000zł
Horas
250
Masz jakieś pytania?

ZAPISY ONLINE