KURS OGÓLNY (EKSTENSYWNY) JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO. WARSZAWA

ELE USAL – Varsovia

Opis

Kurs języka hiszpańskiego jest realizowany na sześciu poziomach nauczania zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia, ujednoliconym przez Radę Europy (poziomy A1, A2, B1, B2, C1, C2). Kurs poprzez szeroki i różnorodny zakres materiału pozwala poznać wszystkie niezbędne w komunikacji zasady gramatyczne oraz zapoznać z kulturą Hiszpanii i innych krajów hiszpańskojęzycznych. Nauka na tym kursie odbywa się przede wszystkim zgodnie z autorskim programem nauczania wypracowanym przez metodyków nauczania języka hiszpańskiego Uniwersytetu w Salamance. Został on jednak dostosowany do potrzeb polskiego słuchacza.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które z różnych powodów (naukowe, zawodowe, zainteresowania prywatne, itp.) chciałyby rozpocząć swoją przygodę z językiem hiszpańskim lub ją kontynuować; uczyły się w przeszłości języka hiszpańskiego. Dzięki standaryzacji poziomów nauczania osiągnięty poziom znajomości języka hiszpańskiego jest łatwy do obiektywnej oceny i opisania. W zależności od potrzeb kursanta może on po zakończeniu określonego etapu nauczania języka hiszpańskiego zdecydować się na przystąpienie do egzaminu DELE lub SIELE i potwierdzić swoje osiągnięcia w nauce.

Czas trwania kursu: 56 h lekcyjnych.

Cena kursu już od 1125 PLN. Zapraszamy do zapoznania się z naszym programem zniżek.

W przypadku osób, które wcześniej uczyły się języka hiszpańskiego przed zakwalifikowaniem do konkretnej grupy zajęciowej konieczne będzie przeprowadzenie testu znajomości języka hiszpańskiego.

W przypadku jakichkolwiek pytań, a także aby zapisać się na kurs zapraszamy do kontaktu z nami.

Cena
1125zł
Horas
56
Masz jakieś pytania?

ZAPISY ONLINE