PROMOCJE/ZNIŻKI. WARSZAWA

ELE USAL – Varsovia

Opis

W ELE USAL Varsovia staramy się jak najlepiej dostosować naszą ofertę do oczekiwań naszych klientów. Z tego powodu oferujemy naszym uczniom następujące zniżki i promocje. Zniżki mają zastosowanie do kursów semestralnych realizowanych w siedzibie naszej szkoły.

Dla uczniów do 18 roku życia – 5% zniżki.
Dla studentów i doktorantów – 5% zniżki.
Dla nowych uczniów ELE USAL Varsovia – 5 % zniżki.
Dla osób kontynuujących naukę w ELE USAL Varsovia – 8 % zniżki.
Dla osób dokonujących jednorazowej zapłaty za cały kurs – 5 % zniżki.
Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny - 10% zniżki.
Dla posiadaczy Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka - 10% zniżki.

Inne zniżki wynikające z odrębnych umów i porozumień podpisanych przeze ELE USAL (przynależność do programów rabatowych, itp.).

Powyższe zniżki sumują się. Całkowita suma zniżki nie może jednak przekroczyć 25% ceny całkowitej kursu.

Masz jakieś pytania?

ZAPISY ONLINE